Przetargi archiwalne
Oferta dotyczy budowy altan w ramach zadania inwestycyjnego ” Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance”

ZAPYTANIE OFERTOWE
WZÓR UMOWY
PROJEKT OFERTY

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT – PO ZMIANIE – AKTUALNE

Przedmiotem konkursu ofert jest – Współdziałanie w realizacji projektu „Wielkopolskiego programu  badawczo – rozwojowego w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki  i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także  dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od  alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT – PRZED ZMIANĄ

Przedmiotem konkursu ofert jest – Współdziałanie w realizacji projektu „Wielkopolskiego programu  badawczo – rozwojowego w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki  i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także  dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od  alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego”

PRZETARG NIEOGRANICZONY: TERMOMODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI I TERAPII W STAREJ ŁUBIANCE – ETAP 2 ROBOTY BUDOWLANE.
PRZETARG NA USŁUGI ZBIOROWEGO ŻYWIENIA MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCEJ W INTERNACIE- ZAKOŃCZONY
ZAPYTANIE OFERTOWE: PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PROCESU INWESTYCYJNEGO-INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
PRZETARG NIEOGRANICZONY: TERMOMODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI I TERAPII W STAREJ ŁUBIANCE – ETAP 1 ROBOTY BUDOWLANE
PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH – ZAKOŃCZONY
 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zadaniu nr 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zadaniu nr 2
 2. PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
 3. OGŁOSZENIE NR 591912-N-2019 Z DNIA 2019-09-04 R.
  Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej
  Łubiance. : Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby przedsięwzięcia
  pn.: Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego
  Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
 6. FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja i rozbudowa budynków
  Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance”
 7. UMOWA NA DOSTAWĘ
Accessibility