STRONA GŁÓWNA

Kontakt

WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM 
EDUKACJI I TERAPII

Kościuszkowców 2A
64-932 Stara Łubianka
tel./fax (67)2160114
tel. komórkowy: 888880204

Kontakt:

sekretariat@wsceit.pl
www.wsceitstaralubianka.pl

Dyrektor szkoły:

Anna Kubiak

Accessibility